Sökmotoroptimering (SEO) i Varberg, Falkenberg och Halland

Det är viktigt att ni som företag är relevanta och har rätt svar på de frågor som potentiella kunder ställer. All sökmotorsoptimering är en investering med olika beståndsdelar som är otroligt viktiga för er verksamhet. Detta kan även, tillsammans med sökmotorannonsering, ligga som en långsiktig strategi med punktinsatser och optimeringar över tid.

Kontakta oss för offert Läs mer
Grafik som visar Google

Öka trafiken till er hemsida med hjälp av SEO

Här nedan besvarar vi de vanligaste frågorna kring SEO och förklarar hur sökmotoroptimering kan hjälpa dig och ditt företag att öka trafiken till er hemsida. Då 80% av sökningar görs på Googles sökmotor är det huvudsakligen den vi arbetar mot och är därmed det vi mestadels syftar på när vi talar om SEO. Om du vill veta mer om hur du kan öka din synlighet på deras sökmotor rekommenderar vi att du även besöker vår sida för Google Ads och SEM (Sökmotorannonsering).

Varför sökmotoroptimering (SEO)?

När man aktivt arbetar med SEO på ens hemsida så gör man oftast det i syftet att få ökad exponering och fler besökare. Om man säljer en produkt eller en tjänst på sin webbplats innebär fler besökare fler potentiella kunder vilket förhoppningsvis även leder till en ökad försäljning. I och med att folk som använder sökmotorer aktivt letar efter det man har att erbjuda är det den perfekta platsen för ens företag att synas på. Vid t.ex. sökfrasen “köpa skor varberg” vet man exakt vad personens intention är vilket gör att man lättare kan inrikta sig på sin exakta målgrupp och SEO-optimera innehållet efter just den intentionen.

Mer trafik

Den vanligaste anledningen till att börja arbeta med SEO på ens hemsida är för att få ökad
trafik. Då det görs ca 70 000 sökningar varje sekund på Google finns det även en hel del besökare att hämta. Vidare uppskattas det att ca 50% av alla trafik till hemsidor har kommit till från en första initiell sökning på en sökmotor. Därmed är SEO ett ypperligt sätt att komma i kontakt med potentiella kunder man annars aldrig hade fått.

Ökat engagemang

Då tiden en person stannar på en sida är en viktig rankingfaktor är det viktigt för SEO att skapa ett engagemang hos besökaren. Vidare är en engagerad besökare mer trolig att komma tillbaka till ens hemsida och även mer trolig att vilja ta del av de tjänster eller produkter man erbjuder. I och med detta överlappar SEO i viss mån med UX d.v.s. användarupplevelsen. Med andra ord skall en bra SEO-optimerad sida även resultera i en bra användarupplevelse, någonting som alla moderna webbplatser bör erbjuda.

Fler och rätt kunder

Det är lätt hänt att man tänker sig att mer trafik alltid innebär fler kunder men riktigt så enkelt är det inte. Viktigast är istället att få rätt trafik d.v.s. i fallet av en e-handel eller en hemsida som erbjuder en tjänst så vill man få besökare som även är potentiella kunder. Då SEO införskaffar en trafik via en kanal där folk aktivt letar efter det man har att erbjuda är dessa personer mer troliga att köpa ens tjänster eller produkter. Därmed erbjuder sökmotorer en unik möjlighet att exponera sig för en specifik målgrupp vilket är en ovärderlig faktor för alla hemsidor som just önskar sig att få fler kunder.

Holistisk SEO

I SEO är det viktigt alla delar relaterade till ens hemsida kommer samman. Google använder sig av över 200 rankingfaktorer som oftast delas in i on-page (innehållet på din sida), off-page (externa faktorer) och teknisk SEO. Vad som sedan bör prioriteras avgörs av ens egna hemsidas förutsättningar. Däremot finns det en del saker som ligger till grund för övriga optimeringar och kan därmed inte ignoreras. Här nedan går vi igenom de viktigaste delarna i ett holistisk tillvägagångssätt för SEO.

Teknisk SEO

Då en hemsida i allra högsta grad är en teknisk produkt går det inte att undkomma vissa tekniska aspekter när man driver en webbplats. Detsamma gäller även för SEO då en hemsida måste uppfylla ett gängse kriterier för att kunna indexeras av Googles sökmotor. Därmed kan teknisk SEO ses som en förutsättning lika mycket som en rankingfaktor för SEO.

Huvudsakligen syftar teknisk SEO på att göra en hemsida effektivare och smidigare för Googles robotar att besöka. Detta inkluderar saker som att få hemsidan att ladda snabbare, sidor indexerad samt implementera kod för att underlätta Googles avläsning av informationen på sidan. Allt som oftast resulterar teknisk SEO i sig självt inte i några större ökningar gällande placeringar på resultatsidan. Istället möjliggör det att man faktiskt visas på resultaten överhuvudtaget samtidigt som det ger en mer kontroll över hur Google tolkar hemsidan och dess innehåll.

On-page SEO

On-page SEO är alla komponenter på en hemsida som Google läser av för att avgöra ifall den är relevant för ett visst sökresultat. Detta inkluderar saker som sidtitlar, metabeskrivningar, rubriker och textinnehåll. Att utveckla hemsidans on-page SEO är en process som kan ta både tid och energi men det är också möjligtvis den viktigaste aspekten av SEO för att klättra i ranking. Här premierar Google hemsidor med ett unikt textinnehåll som erbjuder ett värde för besökaren i enlighet med sökintentionen. Att förstå detta är grunden till implementerandet av bra sökmotoroptimering.

Innehållet på sidan bör vara optimerad för ens marknad och skall tilltala målgruppen med information som är relevant och avgränsad. Att sedan använda sökord och relaterade sådana på rätt ställen är en mycket viktig rankingfaktor.

Detta bör dock inte vara på bekostnad av läsbarheten och användarupplevelsen då ett överanvändande av sökord kan påverka rankingen negativt. Googles robotar har nämligen gjort stora framsteg gällande möjligheten att läsa av text och kan följaktligen indentifiera överoptimerad text.

Off-page SEO

Off-page SEO inkluderar alla externa faktorer som påverkar ens ranking på Google. Införskaffandet av länkar från andra hemsidor, synas i sociala medier samt gästbloggande och nyhetsbrev är alla saker som inte sker direkt på ens sida men som ändå kan leda till positiva resultat på sökmotorer. Viktigast av dessa faktorer är inkommande länkar då det är en av de bästa indikationerna för Google att ens hemsida är pålitlig och att innehållet anses vara så bra att det är värt att dela med andra. Det är därmed inte bara viktigt att få länkar men även att det är kvalitativa länkar från andra pålitliga sidor, helst inom samma bransch och i vissa fall ens geografiska position. Dåliga och oseriösa länkar kan istället motverka SEO-arbetet.

Det bör även påpekas att Google inte uppskattar att man köper länkar i syfte för sökmotoroptimering och ifall man gör detta kan det leda till att man blir bestraffad och i värsta fall bannlyst. Därmed bör man huvudsakligen satsa på att skapa så bra innehåll som möjligt för att på så sätt attrahera länkar på ett naturligt sett. Ett annat bra alternativ är att nå ut till samarbetspartners eller tidigare kunder och be dessa att länka till ens hemsida.

Hur optimerar man en webbplats för SEO?

Det som avgör en sidas placering på Googles sökresultat beror på hur bra webbplatsen uppfyller diverse olika rankingfaktorer. Dessa faktorer kan smått skilja sig åt och väger olika mycket beroende på vilken sökfras, bransch och konkurrens man har. Därmed är det viktigt att man först noga analyserar sin egna situation och förutsättningar innan man börjar implementera förändringar på sin webbplats.

Sökordsanalys

En sökordsanalys utförs i syftet att skaffa sig en idé om vilka sökord och fraser som är värda att satsa på och inte. Detta är oftast det första steget i processen av SEO och lägger grunden till resterande arbete. För detta ändamål tar man allt som oftast hjälp av ett program som kan ge en information angående sökordens volym, trafik, konkurrens samt variationer. Här letar man efter huvudsökord och understödjande sådana där huvudsökorden skall behandlas på en dedikerad sida och de understödjande används för att skapa ytterligare relevans till huvudsökorden.

Konkurrentanalys

När du har identifierat dina sökord är det dags att ta reda på vilka rankingfaktorer Googles algoritm premierar för en viss sökning. Det bästa sättet att ta reda på detta är att titta på ens konkurrenter som redan rankar bra för den givna sökningen. Ju större sökvolym desto större chans är det att de som rankar bra aktivt arbetar med sökmotoroptimering. Vad har deras webbplats som ens egna inte har? Att reducera denna klyfta mellan en själv och sina konkurrenter är just precis det som får ens hemsida att klättra högre upp på resultatsidan.

Implementation

Innan man börjar med implementering av SEO så bör man sätta upp ett rapporteringssystem som tillhandahåller en med all relevant information gällande hur ens webbplats presterar. På så sätt kan man se ifall implementationerna leder till ett önskat resultat. Vidare kan sökmotoroptimering ibland vara ett tröttsamt arbete då det i vissa fall kan vara så att ens förändringar inte går igenom. Detta kan bero på ett flertal olika saker såsom den mänskliga faktorn, ett tekniskt fel eller att Google helt enkelt inte tycker att den förändringen är passande. Ett exempel på detta är då Google skriver över metabeskrivningen på en sida och ersätter den med en text som de själva anser vara lämpligare.

Uppföljning

SEO är en långsiktig investering i ens hemsida och det kan vara en bra idé att inte göra allt för många implementationer på en gång. Detta då det blir svårare att härleda vilken åtgärd som påverkade rankingen, vare sig det är en positivt eller negativ sådan. Hur lång tid det tar att se ändringar på sökrankingen beror på hur ofta Googles algoritm besöker ens hemsida. Men i de allra flesta fall bör en ändring på sidan ha registrerats hos Google inom ca. en månad. Vidare när man arbetar med sökmotoroptimering är det viktigt att kontinuerligt utföra nya analyser, både av sökorden och konkurrenterna för att veta vad ens nästa steg bör vara.

Pris för SEO

Priset för SEO varierar beroende på webbplatsens storlek och optimeringarnas omfattning. Några exempel på faktorer som kan påverka priset är bl.a. antalet sökord som ni vill satsa på, dess konkurrens samt styrkan hos er hemsida.

Kontakta oss för offert

Exempel på vad som kan ingå i ett SEO-paket:

Nulägesanalys – I nulägesanalysen utvärderar vi utgångsläget för hemsidan för att kunna ta en informerat beslut om vad som behöver åtgärdas och förbättras för att nå ert önskade resultat och synas bättre för era kunder i Varberg och Falkenberg. Detta kan inkludera att identifiera teknisk fel som måste åtgärdas eller finna de starkaste delarna av hemsidan där den största potentialen finns.

  • Sökordsanalys – Vid en sökordsanalys går vi igenom alla relevanta sökord relaterade till er hemsida och bransch för att identifiera de som är mest värdefulla att satsa på. Här tittar vi på sökvolym, geografisk position, trafik samt konkurrensen för respektive sökord.
  • Uppdatering av text, metadata samt skadliga länkar på hemsidan – Kärnan i en SEO-optimerad hemsida är i Googles ögon texten, metadatan samt länkarna till hemsidan. En SEO-optimerad text och metadata ringar in för Google vilka sökord ens hemsida är relevant för samtidigt som länkar (bra sådana) ger en auktoritet på webben.
  • Optimering av hemsidans laddningstid – Att ha en långsam hemsida är varje webbplatsägares mardröm och Google tycks hålla med. I deras senaste uppdatering kallad “Web Core Vitals” ställs ännu högre krav än tidigare på hemsidors laddningstid. När vi optimerar din hemsidas laddningstid så förbättrar vi både upplevelsen samtidigt som möjligheten till bättre ranking.
  • Löpande kontroll av hemsida – SEO kan vara ett omfattande arbete som kräver långsiktig strategi och implementering. Därav jobbar vi kontinuerligt med din hemsida för att åtgärda potentiella fel, förbättra befintliga områden samt finna nya sådana. Detta för att alltid vara steget före dina konkurrenter.

I detta exempel-paket går vi igenom hela din hemsida och optimerar den utifrån ett SEO perspektiv. Vi tittar på hur ni idag placerar er organiskt på relevanta sökord och ser över vilka ord man kan jobba mer med. Vi arbetar kontinuerligt med hemsidan utifrån utvalda sökord och ser till att den erbjuder Google det de efterfrågar.