Fladenbåtarnas havsfisketurer har lockat turister och fiskeintresserade till Varberg sedan 1960-talet. För att nå målgruppen har hemsidan i kombination med digital marknadsföring blivit allt viktigare.
– Mediehuset Hallands Nyheter har hjälpt oss att ta fram en strategi så att vi syns på rätt ställe vid rätt tillfälle, säger Lars Bengtsson, ägare och skeppare.

Läs mer om Fladenbåtarnas framgångsrika marknadsföring